Örömmel és szeretettel üdvözöljük a

Szentháromság-templom honlapján!

Az aranyváros

Aranyvárosról álmodom, ahol az isteni kidomborodik, ragyogva, fényesen, az emberi pedig a hátteret adja, árnyékba szorul, hogy jobban előtűnjék ez a ragyogás.
Minden templom, minden tabernákulum fényesebb a napnál, mert a Szeretet, a mindenek fölötti Szeretet vett lakást benne.
Chiara Lubich
Mi is ilyen város építésére törekszünk.
_________________________________________________________________________________________

Nagyböjtben minden pénteken, így nagypénteken, április 18-án is, 17 órától együtt imádkozzuk a keresztúti ájtatosságot, amire mindenkit szeretettel hívunk.
Keresztút: Thomas Merton:_Uram, követni akarlak
___________________________________________________________________________________________
Életige 2014. április
Aktualitások, Hírek
Fény és Forrás:
2014. április
A nyomtatott Fény és Forrás-ban hibásan jelent meg, ezért helyesbítünk:  az atyák nem nagykedden, hanem nagyszerdán, április 16-án keresik fel idős, beteg testvéreinket.
___________________________________________________________________________________________

A NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI SZERTARTÁSOK ÉS SZENTMISÉK RENDJE

2014. április 13 – április 21.

április 13. VIRÁGVASÁRNAP

Szentháromság-templom: 9, 10.30 és 18

10.30 órai szentmisén barkaszentelés és passió

Blahai kápolna: 7. 45

április 17.   NAGYCSÜTÖRTÖK

18 óra        az utolsó vacsora emlékmiséje

(áldozás két szín alatt)

elmélkedés és imádság az Eukarisztia előtt

éjszaka szentségimádás

április 18.   NAGYPÉNTEK

17 óra keresztút

18 óra        igeliturgia (passió), kereszthódolat,

szentáldozás, a szentsír megnyitása

április 19.   NAGYSZOMBAT

8 óra                  Lamentáció (Jeremiás siralmai)

9-18 óráig                     szentsír látogatása

20.30-kor feltámadási szertartás: tűzszentelés,

fényliturgia (gyertyát hozzunk), igeliturgia,

keresztség liturgiája, áldozati liturgia,

gyertyás körmenet

április 20.   HÚSVÉTVASÁRNAP

Szentháromság-templom: 9, 10.30 és 18 óra

Blahai kápolna: 7.45

április 21.  HÚSVÉTHÉTFŐ

Szentháromság-templom: 9 óra és 18 óra

Blahai kápolna: 7.45

_________________________________________________________________________________

Adónk 1%-aEgyházi hozzájárulásNepomuki Szent János Iskola Alapítvány

2013. szeptember 18., írta: Vera